برادران حضرت یوسف (ع) چه کسی را سجده کردند؟

در سوره یوسف آیه 100 آمده است که بعد از آن که پدر و مادر و برادران حضرت یوسف(ع ) وارد قصر شدند و در جایگاه مخصوص قرار گرفتند حضرت یوسف بر آن ها وارد می شود و آن ها وقتی آن نور درخشان الهی را در او نمایان و هیبت و جلال پادشاهی او را می بینند، از خود بی خود می شوند و در برابر او به خاک می افتند. اما باید دانست که در واقع این سجده، سجده برای عبادت حضرت یوسف نبوده چون فقط خدا لایق عبادت است بلکه سجده برای شکر خدا از این نعمت بوده که مشکلات و گرفتاری های خاندان حضرت یعقوب را برطرف کرد پس این که سجده در برابر حضرت یوسف بود، درست است و هیچ اشکالی هم وجود ندارد.

آری این سجده برای عبادت حضرت یوسف نبوده است؛ چون اگر این طور بود:

اولا، حضرت یوسف که عبد صالح خدا بود، اجازه نمی داد برای او سجده ی عبادت کنند؛

ثانیا، پیامبر بزرگی مانند حضرت یعقوب اقدام به چنین عملی نمی کرد؛

ثالثا، قرآن نیز به عنوان یک عمل شایسته و یا دست کم مجاز از آن یاد نمی نمود و بدون اعتراض به این عمل از کنار آن نمی گذشت.[1]

 در پایان، به سخنی از امام هادی علیه السلام اشاره می کنیم که در جواب کسی که درباره ی درستی و نادرستی سجده بر حضرت یوسف از طرف حضرت یعقوب و فرزندانش بنا بر آن چه که در آیه آمده است سؤال کرد، امام در پاسخ فرمودند: «اما سجده کردنِ یعقوب و پسران، برای یوسف عیب ندارد؛ چون سجده برای یوسف نبوده، بلکه این عمل آن ها، طاعت برای خدا و تجلیلی برای یوسف بوده است؛ مثل سجده ی فرشتگان بر حضرت آدم که سجده ی آن ها طاعت خدا و تحیت بر آدم بود...».[3][2].[1] طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقرموسوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه ی مدرسین، ج 1، ص 187

[2] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتاب الاسلامیه، ج10، ص81.

[3] . طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، انتشارات اسلامی، ج11، ص364.

/ 0 نظر / 17 بازدید