عاشقانه

سمت چشمان تو یک پنجره باشد کافیست

چشم من خیره به آن منظره باشد کافیست

تو به من خیره شوی، من به تبسم هایت

خنده بر روی لبت یکسره باشد کافیست

فاصله ای گل من دفتر تقدیر مرا پُر کردست

سهم من چند ورق خاطره باشد کافیست
دوری از ناز نگاهت خوبست ولی فکر غرورم هستی؟

آری بغض دل پشت همین حنجره باشد کافیست

گفتی از فاصله ها خسته شدی درد بس است

پس بیا یار دلم باش که دوری کافیست

/ 0 نظر / 17 بازدید