راهکاری از شیخ رجبعلی خیاط هنگام دیدن نامحرم

شیخ رجبعلی خیاط مرد عارف و واصل برای جوانان در مواجهه با نامحرم توصیه ای فرمودند:

 

چشمت به نامحرم می‌افتد، اگر خوشت نیاید که مریض هستی،

 

اما اگر خوشت آمد،


فوراًچشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو:

 

*یا خیر حبیب و محبوب*

 

یعنی خدایا من تو را می‌خواهم، این‌ها چیه؟

این‌ها دوست داشتنی نیستند

 

شیخ رجبعلی خیاط

/ 1 نظر / 52 بازدید