آیا اهل قبور می شنوند؟

در حقیقت مردگان می شنوند . در قرآن آیاتی داریم که اشاره می کند که بعضی از زندگان با مردگان سخن گفته اند مانند آیه 93سوره اعراف که حضرت شعیب(ع) بعد از اینکه قومش به عذاب گرفتار می شوند با آنها سخن می گوید و در روایات هم داریم که پیامبر اکرم(ص) مردگان جنگ بدر را مورد خطاب قرار می دهند و به آن ها می گویند آیا وعده پروردگار را حق دیدید؟[1]

اما اینکه نحوه و چگونگی این ارتباط چگونه است مبهم است البته در روایت دیگری هست[2] که پیامبر(ص) می فرماید ایشان از شما شنواترند اما نمی توانند جواب دهند.آیاتی هم که اشاره نمودید در حقیقت کنایه ای است درباره اینکه مردگان دیگر مرده و دست آن ها از دنیا کوتاه شده است و گرنه آن ها سخنان ما را می شنوند و بدان توجه دارند

/ 0 نظر / 12 بازدید