داستان عابدی که روی بچه ابلیس را کم کرد

 در کتاب "جنگ ابلیس علیه انسان" آمده است: « در بنی‌ اسرائیل‌ عابدی‌ بود که‌ همیشه‌ می‌ گفت‌: الحمد للّه‌ رب‌ّ العالمین‌ و العاقبة‌ُ للمتقین‌.

 

 

ابلیس‌ که‌ از این‌ حرف‌ او در ناراحتی‌ بود شیطانی‌ را فرستاد که‌ او را وادار کند بگوید: العاقبة‌ للاغنیاء! یعنی‌ عاقبت‌ با پولدارهاست‌! شیطان‌ مذکور با عابد دیدار کرده‌ و این‌ پیشنهاد را به‌ او کرد ولی‌ عابد قبول‌ نکرد و قرار گذاشتند که‌ راجع‌ به‌ این‌ سخن‌ از یکنفری‌ که‌ می‌ بینند، بپرسند. و هرکه‌ محکوم‌ شد، دست‌ او را قطع‌ نمایند. به‌ یکنفر برخوردند و از او پرسیدند و او گفت‌ : العاقبة‌ للاغنیاء!

 

لذا دست‌ راست‌ عابد قطع‌ شد ولی‌ باز او می‌ گفت‌: الحمد للّه‌ رب‌ّ العالمین‌ و العاقبة‌ للمتقین‌. باز از شخص‌ دیگری‌ پرسیدند و او هم‌ حرف‌ شیطان‌ را تأیید کرد، پس‌ دست‌ دیگرش‌ را قطع‌ کردند اما او مرتب‌ می‌ گفت‌: الحمد للّه‌ رب‌ّ العالمین‌ والعاقبة‌ للمتقین‌. و قرار گذاشتند که‌ این‌ بار هر کدام‌ محکوم‌ شد گردنش‌ قطع‌ شود. خداوند ملکی‌ را فرستاد. آندو از او سؤال‌ کردند و او گفت‌:الحمد للّه‌ رب‌ّ العالمین‌ و العاقبة‌ للمتقین‌. و گردن‌ شیطان‌ را قطع‌ کرد و دست‌ عابد را هم‌ شفا داد.»

/ 1 نظر / 51 بازدید
Mr chapool

خدا همیشه هوای بنده هاشو داره