دکتر شریعتی

خدای من نه دور کعبه است
نه در کلیسا؛
نه در معبد؛
خدای من همینجاست
کنار تمام
دلواپسی هایم؛
بغض هایم؛
خنده هایم؛
خدای من،
نمی ترساند مرا از آتش
اما؛
می ترساند مرا از
شکستن دلی،
اشک آوردن به چشمی،
نا حق کردن حقی،
خدای من می بیند مرا
هر جا که باشم
میفهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم
خدای من حواسش در همه احوال با من هست،
خدای من مرا از هیچ نمی ترساند
جز بی فکر سخن گفتن و رنجاندن دلی
خدای من،
خدای تمام مهربانی هاست.
ترجیح میدهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا ااین که در مسجد بنشینم وبه کفش هایم فکر کنم.

«دکتر علی شریعتی»

/ 5 نظر / 28 بازدید
تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]