سخن زیبا از فروغ فرخزاد

درم میگفت:زن باید گیسوانش بلند و چشمانش درشت باشد!
مادرم، هرگز موی بلند نداشت
و چشمانش دلخواه پدرم نبود. .!
مادرم میگفت:زیبایی برای مرد نیست. ..!!
مرد باید، دستهایش زمخت
و گونه هایش آفتاب سوخته باشد. ..!
پدرم، زیبا و جذاب بود
نه دستان زمختی داشت و نه گونه های آفتاب خورده. ..!
ولی هرگز نگفتند
که زن باید عاشق باشد
و مرد لایق. ..!
عشق را سانسور کردند. ..!
من سالها جنگیدم
تا فهمیدم که بی عشق
نه گیسوان بلندم زیباست و نه چشمان سیاهم. ..!
و نه مردی با دستان زمخت و گونه های آفتاب سوخته،
خوشبختیم را تضمین میکند...!
فروغ فرخزاد

/ 0 نظر / 16 بازدید