دو دسته ای که روز قیامت در پناه خداوند هستند

در تورات نقل شده : موسى (ع ) در مناجات خود، به خدا عرض کرد: «پروردگارا آیا تو نزدیک هستى ، تا با تو (آهسته) راز و نیاز کنم ، یا دور هستى، تا فریاد کنم ؟»


خداوند به او وحى کرد: «اى موسى! من همنشین کسى هستم که مرا یاد کند».


موسى (ع) عرض کرد: در آن روزى که پناهگاه براى کسى نیست، (یعنى در روز قیامت) چه کسى در پناه تو است؟


خداوند فرمود: «آنان که مرا یاد کنند، من نیز آنها را یاد کنم، و آنان که به خاطر خشنودى با همدیگر دوستى کنند، من نیز آنها را دوست دارم ، اینها(این دو دسته) همانهایند که اگر خواسته باشم بلائى بر اهل زمین فرو فرستم، آنها را یاد کنم، و به خاطر وجود آنها، بلا را از اهل زمین دفع مى نمایم»منبع: کتاب اصول کافی باب مایحب من ذکر الله ... حدیث 4، ص 496 - ج 2 

/ 0 نظر / 17 بازدید