اندرز لقمان به فرزندش

لقمان حکیم به پسرش فرمود: فرزند عزیزم ، دنیا دریایى عمیق و ژرف است ؛ و افرادى بسیار زیاد در این دریا هلاک شده اند. پس به یاد داشته باش که : کشتى خود را در این دریاى ژرف ، ایمان به خدا قرار دهى .


و بادبانش را، توکل به خدا نصب نمائى .
و توشه خود را در آن ، تقواى خدا عزوجل قرار دهى .


اگر از این دریا نجات یافتى ، به کمک رحمت الهى رسته اى . و اگر هلاک شدى به سبب گناهان خودت به مهلکه افتاده اى .

 

 

کتاب من لا یحضره الفقیه / حدیث 2457، ج 2، ص 282.

/ 0 نظر / 13 بازدید